Biuro prasowe

2019-11-05

Trzeci Raport Odpowiedzialności Społecznej Rossmanna

Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i etyczny nierozerwalnie wiąże się z naszą strategią biznesową. I choć w ciągu ostatnich 25 lat naszej podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu ewaluowało, niezmienne pozostały wartości jakimi się kierujemy.

Dostrzegamy coraz więcej szczegółów i coraz większy wpływ, jaki mamy na otaczający nas świat. Naszą firmę traktujemy jako całość, ale również jako zbiór tysięcy indywidualnych jednostek. Chcemy być firmą, która tworzy dobre i bezpieczne miejsce pracy dla swoich pracowników. Działamy etycznie i odpowiadamy na potrzeby naszych klientów. Ważne jest dla nas, by dbać również o rozwój naszego otoczenia. Najnowszy Raport Odpowiedzialności Społecznej Rossmann SDP sp. z o.o. jest trzecim z kolei wydanym przed nas raportem niefinansowym. I choć nie robimy tego z obowiązku, to traktujemy go jako jedną z odpowiedzialności w stosunku do naszych pracowników, klientów, społeczności lokalnych i kontrahentów.

- Osiągamy sukcesy w biznesie, ale działamy w sposób odpowiedzialny. W 2017 r. uruchomiliśmy nasz flagowy program charytatywny „Pomagamy jak umiemy”. Jednocześnie dokładamy starań, by minimalizować ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko – w myśl zasady „po pierwsze nie szkodzić”. Podejmujemy proekologiczne inicjatywy, a niedawno sformalizowaliśmy Politykę środowiskową naszej firmy. Określamy w niej nasze zobowiązania wobec środowiska i otoczenia, i wyznaczamy plan działań na lata 2019–2020 - komentuje raport Marek Maruszak, Prezes Zarządu Rossmann SDP sp. z o.o.

W trzecim Raporcie Odpowiedzialności Społecznej Rossmanna podsumowaliśmy wybrane projekty, które realizowaliśmy w latach 2017–2018. Kontynuujemy i rozwijamy nasze zaangażowanie na wybranych polach, odpowiadamy na zmieniające się oczekiwania. Ze względu na skalę działalności, staramy się zarządzać naszym wpływem na otoczenie w sposób strategiczny, podejmując ze szczególną dbałością działania zgodne z 7 strategicznymi obszarami (obszary zostały ogłoszone w Raporcie Odpowiedzialności Społecznej 2015-2016).

Cały Raport dostępny jest na stronie: www.rossmann.pl/firma/CSR/raport-spoleczny-2017.

powrót

Kontakt dla mediów

Agata Nowakowska

Rzecznik Prasowy Rossmann SDP Sp. z o.o.
Agata_Nowakowska@rossmann.com.pl
+48 691 521 009

Dział Rzecznika Prasowego

Rzecznik_Prasowy@rossmann.com.pl
Rossmann SDP Sp. z o.o.
św. Teresy 109, 91-222 Łódź
tel: +48 42 61 39 113
fax: +48 42 61 39 108
http://www.rossmann.pl